องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์ โครงการ "บอกดิน 3 " เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล [ 18 พ.ค. 2565 ]117
62 ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]149
63 ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]54
64 ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]70
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]137
66 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 24 มี.ค. 2565 ]136
67 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]187
68 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]131
69 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]165
70 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]20
71 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประำจปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]167
72 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในพื้นที่ตำบลหลุบคาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ [ 8 มี.ค. 2565 ]103
73 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 1 มี.ค. 2565 ]135
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง แก้ไขกำหนดเวลาสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]178
75 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและรณรงค์การใช้นำอย่างประหยัด [ 21 ก.พ. 2565 ]61
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]168
77 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษอาหาร [ 10 ก.พ. 2565 ]248
78 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่ง พด.6 [ 10 ก.พ. 2565 ]110
79 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดระบบบำบัดน้ำเสียสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน [ 10 ก.พ. 2565 ]51
80 ขออนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยวิสามัญ สมัยที 1 ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]25
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9