องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 214 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหลุบคา ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]18
42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ย. 2566 ]73
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.ย. 2566 ]52
44 ข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ณ ที่สาธารณะประโยชน์ดอนปู่ตา บ้านห้วยหวาย หมู่ 10 ตำบลหลุบคา [ 12 ก.ย. 2566 ]9
45 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]56
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]61
47 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในพื้นที่ตำบลหลุบคาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ [ 15 ส.ค. 2566 ]15
48 ระเบียบสภาองค์ารบริหารส่วนตำบลหลุบคา ว่าด้วยการดำเนินการขอประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ [ 11 ส.ค. 2566 ]1
49 ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]62
50 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชาวตำบลหลุบคา รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกโดยการใช้ถุงผ้าหรือตระกร้าแทน [ 12 มิ.ย. 2566 ]262
51 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลหลุบคารณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน [ 12 มิ.ย. 2566 ]132
52 ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ อบต.หลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]17
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]42
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]57
55 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 27 เม.ย. 2566 ]23
56 ประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2566 ]47
57 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]49
58 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]70
59 ประชาสัมพันธ์ สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]63
60 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 [ 3 เม.ย. 2566 ]152
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11