องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการในการให้บริการประชาชนของอบต.หลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]45
42 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 4 ต.ค. 2565 ]23
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ผลการดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหลุบคา [ 4 ต.ค. 2565 ]31
44 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการลดใช้พลังงานผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]35
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ [ 27 ก.ย. 2565 ]85
46 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]19
47 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]23
48 ประกาศอำเภอแก้งคร้อ เรื่องขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]17
49 ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ในพื้นที่ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2565 ]27
50 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละเลิกการใช้โฟม และพลาสติกบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ของท่านเอง [ 10 มิ.ย. 2565 ]126
51 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานกิจกรรมโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]126
52 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลหลุบคา ประจำปี 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]122
53 ประชาสัมพันธ์แผนออกประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2565 เพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 [ 10 มิ.ย. 2565 ]193
54 ขอเชิญชาวตำบลหลุบคาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 พ.ค. 2565 ]118
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]121
56 ประชาสัมพันธ์ โครงการ "บอกดิน 3 " เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล [ 18 พ.ค. 2565 ]113
57 ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]143
58 ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]53
59 ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]66
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]133
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9