องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานการออกให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ประจำปี 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 20 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ม.ค. 2567 ]20
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก [ 28 ธ.ค. 2566 ]28
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]51
6 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]46
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ย. 2566 ]66
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.ย. 2566 ]45
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]48
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]54
11 ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]49
12 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชาวตำบลหลุบคา รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกโดยการใช้ถุงผ้าหรือตระกร้าแทน [ 12 มิ.ย. 2566 ]253
13 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลหลุบคารณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน [ 12 มิ.ย. 2566 ]122
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง รายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]34
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]34
16 ประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2566 ]39
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]41
18 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]60
19 ประชาสัมพันธ์ สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]53
20 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 [ 3 เม.ย. 2566 ]142
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9