องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]26
2 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]22
3 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]25
4 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]21
5 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]23
6 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]23
7 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]23
8 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]24
9 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]23
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]23
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]24
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]89
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]72
14 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]81
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]86
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก [ 25 ก.พ. 2564 ]90
17 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]89
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ื1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]87
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก [ 28 ธ.ค. 2563 ]86
20 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2563 ]234
 
หน้า 1|2