องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]6
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]5
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]5
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]3
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]4
6 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]35
7 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]31
8 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]36
9 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]29
10 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]32
11 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]34
12 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]31
13 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]30
14 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]35
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]33
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]30
17 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]100
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]80
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]94
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]100
 
หน้า 1|2