องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]61
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]45
3 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]50
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]54
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก [ 25 ก.พ. 2564 ]59
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]57
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ื1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]57
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก [ 28 ธ.ค. 2563 ]54
9 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2563 ]200
10 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2563 ]190
11 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 21 ก.พ. 2563 ]190
12 การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก [ 17 ก.พ. 2563 ]191
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]190
14 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]197
15 การเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2562 ]196
16 รายงานการประชุมสภา ฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]192
17 การเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]194
18 รายงานการประชุมสภา ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]362
19 การเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]180
20 รายงานการประชุมสภา ฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]188
 
หน้า 1|2