องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา