องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา