องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ื1 ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ื1 ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา