องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา