องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


การเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา