องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา