องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.135-11 สายเลิงทุ่ม - สระเกล็ดลิ่น [ 14 ก.ย. 2564 ]69
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.135-05 (สายฝายหินแตก-โสกหอย) [ 13 ก.ย. 2564 ]74
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8 [ 4 มี.ค. 2564 ]71
4 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ ๙ [ 29 ม.ค. 2564 ]67
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหวาย - บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 28 ม.ค. 2564 ]69
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ (สายฝายหินแตก-โสกหอย) [ 27 ม.ค. 2564 ]70
7 โครงการเกรดปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในตำบลหลุบคา [ 22 ม.ค. 2564 ]69
8 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ [ 21 ม.ค. 2564 ]67
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.135-16 หมู่ที่ 9 สายเหล่ากาดย่า - ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองแต้ [ 20 ม.ค. 2564 ]147
10 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 19 ม.ค. 2564 ]68
11 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ [ 15 ม.ค. 2564 ]77
12 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ ๖ [ 14 ม.ค. 2564 ]64
13 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ [ 13 ม.ค. 2564 ]70
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหลุบคา-โนนศิลา-ภูดิน) [ 12 ม.ค. 2564 ]69
15 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ [ 11 ม.ค. 2564 ]73
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่ากาดย่า - ที่สาธารณะโคกหนองแต้ [ 21 ธ.ค. 2563 ]148
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบคา - บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ ๑ [ 21 ธ.ค. 2563 ]145
18 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางบุญถม - สระแดง) บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ [ 9 ก.ค. 2563 ]221
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวีระ อาจวิเชียร - บ้านนายศิริโชค ชำนาญ) [ 8 ก.ค. 2563 ]223
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายบ้านโนนดินหอม - โปร่งแจ้ง) [ 3 ก.ค. 2563 ]214
 
หน้า 1|2