องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


โครงการเกรดปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในตำบลหลุบคา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการเกรดปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในตำบลหลุบคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา