องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่ากาดย่า - ที่สาธารณะโคกหนองแต้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่ากาดย่า - ที่สาธารณะโคกหนองแต้
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา