องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา