องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.135-16 หมู่ที่ 9 สายเหล่ากาดย่า - ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองแต้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.135-16 หมู่ที่ 9 สายเหล่ากาดย่า - ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองแต้
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา