องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ ๙

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ ๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา