องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.135-11 สายเลิงทุ่ม - สระเกล็ดลิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.135-11 สายเลิงทุ่ม - สระเกล็ดลิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา