องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหลุบคา-โนนศิลา-ภูดิน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหลุบคา-โนนศิลา-ภูดิน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา