องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา