องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
ภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อบต.
ภารกิจอำนาจหน้าที่ของแต่ละกอง
รายรับรายจ่ายประจำปี
สถานที่สำคัญต่างๆ
ผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ฐานข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ส่วนงานสวัสดิการสังคม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหลุ...
       องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหลุบคา  ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ประจำปี 2561 ในวันที่  3 สิงหาคม 2561 เพ...
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้จัดอบรมเชิงปฏ...
  กิจกรรมหลุบคาร่วมใจปลูกป่า ตามโครงการป่ารักษ์น้ำโล...
  
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ผ...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแ...
  โครงการกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นมาของธงชา...
  การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
  กิจกรรมการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายพาหะของไข้เลื...
  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณ
  โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตาม...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
 

 

 
เกร็ดความรู้กับลุงพี ตอนที่ 12 "ถังดับเพลิง"
เกร็ดความรู้กับลุงพี ตอนที่ 23 หม้อแปลงใกล้บ้านอันตรายไหม?
เกร็ดความรู้กับลุงพี ตอนที่ 14 "ไฟไหม้กับไฟฟ้าลัดวงจร"