องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปรับปรุงการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ [ 4 มี.ค. 2564 ]68
2 ปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 4 ธ.ค. 2563 ]66
3 การแบ่งงานและมอบหมายงานในกองคลัง [ 2 ต.ค. 2563 ]67
4 การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 26 ก.พ. 2562 ]68
5 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 2 ต.ค. 2560 ]70