องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 4 ก.ย. 2560 ]156
2 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]157
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) [ 12 ต.ค. 2559 ]157
4 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2558 [ 2 พ.ค. 2559 ]153
5 ประกาศใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]156
6 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 8 ก.พ. 2559 ]154
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ [ 2 ก.พ. 2559 ]163
8 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขยะอันตราย [ 2 ก.พ. 2559 ]179
9 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กินอย่างไร ห่างไกลโรคอ้วน [ 31 ม.ค. 2559 ]158
10 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่ [ 29 ม.ค. 2559 ]152
 
หน้า 1|2