องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 [ 11 ก.พ. 2563 ]4
2 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]0
3 การรายงานควบคุมภายใน อปท. [ 3 ก.พ. 2563 ]0
4 ประกาศแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]0
5 ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 4 ก.ย. 2560 ]184
6 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]187
7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) [ 12 ต.ค. 2559 ]178
8 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2558 [ 2 พ.ค. 2559 ]176
9 ประกาศใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]177
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 8 ก.พ. 2559 ]179
 
หน้า 1|2