องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 22 ต.ค. 2564 ]85
2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2564 ]35
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]86
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% [ 14 มิ.ย. 2564 ]91
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]80
6 ประกาศ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้าย โฆษณาบนทางสาธารณะ [ 22 ม.ค. 2564 ]80
7 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]75
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา [ 4 ม.ค. 2564 ]24
9 ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2563 ]76
10 ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]77
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7