องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ จำนวน ๑ อัตรา โดยจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ในระหว่างวันที่ ๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานองค์กรบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2559