องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


ปรับปรุงการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2564