องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]70
2 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 25 ม.ค. 2559 ]70