องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.135-16 หมู่ที่ 9 สายเหล่ากาดย่า - ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองแต้ [ 20 ม.ค. 2564 ]21
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่ากาดย่า - ที่สาธารณะโคกหนองแต้ [ 21 ธ.ค. 2563 ]19
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบคา - บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ ๑ [ 21 ธ.ค. 2563 ]21
4 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางบุญถม - สระแดง) บ้านหลุบคา หมู่ที่ ๑ [ 9 ก.ค. 2563 ]94
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวีระ อาจวิเชียร - บ้านนายศิริโชค ชำนาญ) [ 8 ก.ค. 2563 ]93
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายบ้านโนนดินหอม - โปร่งแจ้ง) [ 3 ก.ค. 2563 ]85
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูดิน - หนองโน [ 24 มี.ค. 2563 ]20
8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหวาย [ 24 ก.พ. 2563 ]23
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.135-006 สายเหล่าเกษตร - นาทอง [ 19 ก.พ. 2563 ]21