องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 13 เม.ย. 2563 ]27
2 ีรายงานเงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]27
3 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]45
4 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]41
5 กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) [ 3 ก.พ. 2563 ]39
6 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]41
7 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2 พ.ย. 2559 ]269
8 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2 พ.ค. 2559 ]307