องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2562 ]60
2 รายงานการประชุมสภา ฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]60
3 การเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]61
4 รายงานการประชุมสภา ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]60
5 การเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]59
6 รายงานการประชุมสภา ฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]59
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก [ 24 ก.พ. 2562 ]59
8 การเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]59