องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2563 ]71
2 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2563 ]70
3 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 21 ก.พ. 2563 ]68
4 การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก [ 17 ก.พ. 2563 ]68
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]71
6 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]69
7 การเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2562 ]74
8 รายงานการประชุมสภา ฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]72
9 การเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]72
10 รายงานการประชุมสภา ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]232
 
หน้า 1|2