องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คลังความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 [ 30 พ.ค. 2559 ]149
2 ข้อทักท้วง สตง. การจัดงานประเพณี [ 10 ก.พ. 2559 ]151
3 สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล [ 1 ก.พ. 2559 ]148
4 สิทธิสวัสดิการการศึกษาของบุตร [ 1 ก.พ. 2559 ]150
5 สิทธิสวัสดิการค่าเช่าบ้าน [ 1 ก.พ. 2559 ]154
6 สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับวันลา [ 1 ก.พ. 2559 ]151
7 คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 29 ม.ค. 2559 ]156
8 แผ่นพับสรุป พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [ 27 ม.ค. 2559 ]156
9 การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ [ 25 ม.ค. 2559 ]155