องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 17 ม.ค. 2565 ]122
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]196
3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของ อบต.ฉบับที่ 39 พ.ศ.2558 (การเลื่อนขั้นเงินเดือน ) [ 1 ต.ค. 2563 ]203
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]204
5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของอบต.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 (ปรับอัตราเงินเดือน) [ 26 ก.พ. 2559 ]200
6 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพระบบแท่ง [ 1 ม.ค. 2559 ]193
7 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 40 พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]202
8 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการร้องทุกข์ [ 30 ธ.ค. 2558 ]213
9 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]206