องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของอบต.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 (ปรับอัตราเงินเดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของอบต.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 (ปรับอัตราเงินเดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา