องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพระบบแท่ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพระบบแท่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา