องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของ อบต.ฉบับที่ 39 พ.ศ.2558 (การเลื่อนขั้นเงินเดือน )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของ อบต.ฉบับที่ 39 พ.ศ.2558 (การเลื่อนขั้นเงินเดือน )
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา