องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]28
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]161
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านการให้บริการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]157
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านการให้บริการงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]155
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]162
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]157
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]143
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]137
9 ข้อมูลสถิติ การให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 รอบที่ 1 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 15 เม.ย. 2564 ]244