องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]117
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านการให้บริการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]112
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านการให้บริการงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]109
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]119
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]114
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]96
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]98
8 ข้อมูลสถิติ การให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 รอบที่ 1 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 15 เม.ย. 2564 ]198