องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิติ การให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 รอบที่ 1 (ต.ค.63-มี.ค.64)

    รายละเอียดข่าว

สรุปข้อมูลสถิติ การให้บริการประชาชน  ประจำปี  2564  รอบที่ 1 (ต.ค.63-มี.ค.64)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

    เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติ การให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 รอบที่ 1 (ต.ค.63-มี.ค.64)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา