องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา