องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]129
2 ปรับปรุงการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ [ 4 มี.ค. 2564 ]241
3 ปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 4 ธ.ค. 2563 ]248
4 การแบ่งงานและมอบหมายงานในกองคลัง [ 2 ต.ค. 2563 ]242
5 การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 26 ก.พ. 2562 ]247
6 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 2 ต.ค. 2560 ]247