องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา