องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 
ประชาสัมพันธ์ การทำแคน จากปราชญ์ชาวบ้าน การทำแคน บ้านโนนดินหอม ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ *ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก ManTose Chanel ด้วยนะคะ
 
สรุปกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเ
 
เกร็ดความรู้กับลุงพี ตอนที่ 23 หม้อแปลงใกล้บ้านอันตรายไหม?
 
เกร็ดความรู้กับลุงพี ตอนที่ 14 "ไฟไหม้กับไฟฟ้าลัดวงจร"
 
เกร็ดความรู้กับลุงพี ตอนที่ 12 "ถังดับเพลิง"
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล