องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ในการดำเนินงานโดยการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ในการดำเนินงานโดยการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา