องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา