องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา