องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา