องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้ดำเนินงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 และได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2558  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา