องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา