องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

1. หนังสือ ที่ ชย 75001/ว64 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
2. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งในในการบริหารงาน ประจำปี 2564

    เอกสารประกอบ ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา