องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

    รายละเอียดข่าว

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

    เอกสารประกอบ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา