องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 รอบที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน  ร้องเรียนการทุจริต  ประจำปี  2564 รอบที่ 1   (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

    เอกสารประกอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 รอบที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา