องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา