องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา